Jdi na obsah Jdi na menu
 


Něco pro mladé šachisty

8. 2. 2008
 

Zásady pro úspěšnou šachovou hru


Obecně platné zásady

 1. Pravidle šachu stanovují, že dotknu-li se rukou figury, musím s ní táhnout , dotknu-li se soupeřovy figury, musím jí vzít svojí figurou nebo pěšcem. Proto nepřibližujte ruku k figuře, pokud nemáte promyšlený tah a pokud nejste rozhodnuti s ní táhnou. Rozkládat rukama nad šachovnicí – to je příznak šachové nevychovanosti.

 2. V zahájení se snažte rychle vyvinout figury. Obecně řečeno jednoho nebo dva jezdce je dobré vyvinout dříve, než střelce. Rochádu proveďte raději na krátkou stranu a to při první vhodné příležitosti.

 3. Koordinujte působnost vlastních figur. Vytvářejte volnost pohybu pro své figury a zároveň se snažte o omezení volnosti pohybu figur soupeřových . Pokud možno udržujte pěšce v jedné řadě – jsou tak silnější.

 4. Snažte se hrát rychle, ale promyšleně jenom pro to , že váš soupeř hraje rychle.

 5. Hrajte agresívně (útočně) , útočte při každém vhodném okamžiku. Iniciativu je nutno převzít při první příležitosti. Iniciativa – to je převaha.

 6. Věže stavějte na otevřené sloupce.

 7. Nikdy nezavrhněte promyšlený tah jenom ze strachu z prohry. Jest-li že považujete nějaký tah za dobrý, je nejlepší jej provést, neuvažujíce při tom o výsledku partie. Zkušenost je nejlepší učitel. Pamatujte, že než se stanete dobrými šachisty prohrajete stovky partií.

 8. Pokoušejte se hrát kombinačním stylem stylem a rozvíjejte svou fantazii.

 9. Své partie zapisujte , abyste se mohli učit z provedených chyb. Lépe se poučíte z jedné prohrané než ze stovky vyhraných. Zapisujte si tahy zřetelně a čitelně. Promyšlený tah si poznamenejte, pak ještě jednou pro kontrolu podívejte na pozici a teprve pak proveďte tah a zapište ho. Tímto způsobem je možno se vyhnout chybám z ukvapenosti.

Při volbě vhodného tahu si v duchu položte tyto otázky -

a/ Čím mi soupeř tahem , který provedl , hrozí?

b/ Není jeho tah chyba?

c/ Jaký nejlepší tah zvolit proti jeho hrozbě, či jak sám vytvořit hrozbu pro soupeře.

d/ Nepřestávám svým chytaným tahem něco vlastního krýt(figuru,pěšce důležité pole)?

e/ Co mi soupeř asi na můj chystaný plán odpoví ? Snažte si představit pozici po dvou a více tazích pokud jste toho schopni. Propočítávejte varianty pomalu, ale pokud možno přesně – bez opakování.

Správné zásady pro hru v zahájení -

1/ Snažte se o rychlý vývin figur na vhodné pole a důležité pozice, podle možnosti zároveň zároveň zabraňte v této snaze soupeři.

2/ Dělejte v zahájení jen minimální počet tahů pěšci, především vyvíjejte figury.

3/ Vyhýbejte se tahům dvakrát stejnou figurou dokud nemáte všechny figury vyvinuty (toto pravidlo je možno ve výjimečných zdůvodněných případech porušit.

4/ Nedělejte zbytečné tahy při uskutečňování plánu vyvinu, zaujímejte věžemi odkryté sloupce.

5/ Vývin zaměřujte na ovládání středových polí (d4,e4,d5,e5) buď přímo jejich obsazením pěšci , nebo v krajním případě figurovou kontrolou nad nimi. Nejúčinnější je kombinace obou těchto způsobů ovládáním středu, to je obsadit střed pěšci a vytvářet figurový tlak na centrální pole.

6/ Vyhýbejte se vytvářením trvalých pěšcových slabin ve vlastní táboře, snažte se tyto slabiny vyvolat u soupeře.

7/ Nenechte se vyprovokovat k předčasným útokům při vlastním nedokončeném vývinu, ani když tyto útoky mohou dát malou převahu materiálu (zisk pěšce apod.)

8/ Pamatujte, že při křídelním vývinu figur (jejich vývinu na pole b2 či g2, resp.b7,g7) směřuje jejich tlak na centrální pole.

9/ Pečlivě sledujte, co připravuje soupeř. Přijměte včas opatření k dosažení hrozeb nebo k využití jeho případných chyb.

10/ Vyhýbejte se materiálovým ztrátám, v krajním případě bez dostatečné náhrady.


Obecné zásady pro střední hru-

1/ Koordinujte působnost svých figur(tj snažte se o jejich vzájemnou spolupráci) – tím zvýšíte jejich účinnost.

2/ Ovládněte střed je to nutné pro úspěšný útok na soupeřova krále. Útočíme -li na krále a nemáte v moci střed šachovnice, vytavujete se riziku , že soupeř protiútokem střed ubrání a rozvrátí vaše postavení.

3/ Útočte na soupeřova krále energicky , všemi prostředky, které máte k dispozici , tak zabezpečíte úspěch. Útok jednou zahájený musí být doveden do konce. Dovolit odrazit útok bez nějakého alespoň dílčího úspěchu, to se rovná porážce.

4/ Jakákoli převaha materiálu, třeba i minimální (pěšec na víc), při ostatních rovných podmínkách , zabezpečí , ve většině praktických případů při správné hře, vítězství.

5/ Nejdůležitější faktorem je pozice. Převaha materiálu je až druhotná. Elementy pozice jsou čas a prostor. Při hodnocení pozice se přede vší zaměřte na bezpečnost vlastního krále , materiál, souhru figur a pěšců, ovládání centra a pěšcovou strukturu.

6/ Jestliže vidíte, že o osudu partie se rozhodne až v koncovce, uvažujte o tom, jaké figury je třeba měnit a jaké si ponechat do koncovky.

 

Pro správnou hru v koncovce-

 1. Čas má v koncovce zvlášť velký význam. Osud partie často rozhoduje oběť, která vytvoří možnost dovést pěšce do dámy, nebo možnost, že náš pěšec dojde do dámy dříve, než soupeřův (často rozhoduje jediné tempo)

 2. Dva střelci jsou silnější než dva jezdci.

 3. Střelec je ve většině případů silnější než jezdec. Vy jímkou jsou uzavřené pozice.

 4. Věž a střelec jsou silnější, než věž a jezdec.

 5. Dáma a jezdec jsou silnější, než dáma a střelec.

 6. Pěšci jsou silnější, když stojí v řadě(vedle sebe)

 7. Jestli má soupeř střelce, nejlepší plán hry obvykle spočívá v tom , stavět svoje pěšce na pole té barvy, po nichž tahá nepřátelský střelec. Máme li střelce my, pak se snažíme stavět pěšce na políčka opačné barvy, než tahá náš střelec, bez ohledu na to , má-li střelce i soupeř.

 8. Král , kterého je třeba v zahájení a ve střední hře pouze chránit, stává se v koncovce útočnou figurou. Agresívní král často získá pro svoji armádu vítězství.

 9. V koncovkách bez dam, s malým množstvím figur, musí jít král do středu šachovnice. V pěšcových koncovkách je toto pravidlo třeba uplatňovat nejdůsledněji.

 10. Tyto pravidla  platí v 90% případů.